Contact us

 • Address

  Alvernia Planet Sp. z o.o.
  Nieporaz
  ul. Ferdynanda Wspaniałego 1
  32-566 Alwernia, Poland

 • Address for correspondence

  Alvernia Planet Sp. z o.o.
  ul. Modrzewiowa 38, Karniowice
  32-082 Bolechowice
  Poland

 • Phone

  +48 605 132 444, 
  + 48 12 632 13 50 ext. 33
 • Email

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Dariusz Bąk, General Manager

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Email for events

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Wysyłając zapytanie przez e-mail kontaktowy i udostępniając swój adres e-mail, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wysłanego maila.
Niniejszym informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługują Panu/Pani prawo dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Alvernia Planet Sp. z o.o. Nieporaz, ul. Ferdynanda Wspaniałego 1, 32-566 Alwernia, Polska (adres do korespondencji: Alvernia Planet Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 38, Karniowice 32-082 Bolechowice, Polska). W zależności od treści maila, w celu udzielenia odpowiedzi, dane osobowe będą udostępniane  innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Alvernia Planet Sp. z o.o. oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Alvernia Planet Sp. z o.o. usługi księgowe, kadrowe, prawne oraz związane z obsługą działalności prowadzonej przez Alvernia Planet Sp. z o.o.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Nie wykorzystujemy danych z plików cookies